รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ภาพผู้ร่วมบริจาคสิ่งของ

ทางคณะนิติศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของในโครงการปันน้ำใจให้น้องผู้ยากไร้ทุกท่าน.....โครงการจะดำเนินในวันที่20มกราคม พ.ศ.2561