รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ใช้ระบบการเรียนการสอน

คณะนิติศาสตร์จัดอบรมการใช้ระบบการเรียนการสอน..ให้กับนิสิตรหัส 59-60 ซึ่งเป็นโครงการเตรียมพร้อมก่อนการเข้าเรียนได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างมากเพราะวิทยากร อ.บุญมาก อ.เกียรติก้อง และผศ.ปาณัสกัญถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเห็นภาพชัดเจน