รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 คณะนิติศาสตร์ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ลูกถูกรถทับ!!! โดยแกนนำท่านผศ.ดร.รัฐชฏา และทีมอาจารย์ทุกท่านยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับทุกๆท่าน ขอบคุณประสบการณ์ดีๆที่หยิบยื่นให้ทางคณะ และไว้วางใจให้คณะได้ดูแลท่าน