รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ช่วยดูแลคดีให้ผู้เสียหายที่ สภ.ลาดหญ้า

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทางคณะนิติศาสตร์ได้มาช่วยดูแลคดีให้ผู้เสียหายที่สภ.ลาดหญ้า ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมตามทิศทางที่ควรจะเป็น เป็นอีก1กิจกรรมที่ทางคณะเราสรรค์สร้างความยุติธรรมให้แก่สังคมผ่านโครงการดีๆของทางคณะ