รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทางคณะนิติศาสตร์ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกฏหมายกับสาวๆคณะพยาบาล