รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น 4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ร่วมกันลงนามทำบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ข้าราชการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีความรู้ ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ข้าราชการตำรวจแล้วบุคลากรในสังกัด