รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

รศ.ธนโรจน์ หล่อธนะไพศาล ได้รับเกียรติให้มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

รศ.ธนโรจน์ หล่อธนะไพศาล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับเกียรติให้มาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง "Malpractice ในระบบสาธารณสุขไทย" ในงานครบรอบ 9 ปี "ก้าวต่อไปด้วยใจมุ่งมั้น" วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น