กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
โครงการเวสเทิร์นบุรีรัมย์ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพกายและใจของประชาชนทุกช่วงวัยหลังสถานการณ์covid-19

โครงการเวสเทิร์นบุรีรัมย์ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพกายและใจของประชาชนทุกช่วงวัยหลังสถานการณ์covid-19

  • Admin WTU Website
โครงการวัยใส ใส่ใจ รักษ์สุขภาพ

โครงการวัยใส ใส่ใจ รักษ์สุขภาพ

  • Admin WTU Website
โครงการเพลงกันตรึมป้องกัยปัญหาสุขภาพจิตและการประเมินสุขภาพจิตในสถานการการณ์ covid-19 ด้วยตนเอง

โครงการเพลงกันตรึมป้องกัยปัญหาสุขภาพจิตและการประเมินสุขภาพจิตในสถานการการณ์ covid-19 ด้วยตนเอง

  • Admin WTU Website
งานสืบสานวัฒนธรรมวันลอยกระทง ปี 2565

งานสืบสานวัฒนธรรมวันลอยกระทง ปี 2565

  • Admin WTU Website