กิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปี 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ตาอ้าย อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย...
  • Admin WTU Website
กิจกรรมบริจาคอาหารสุนัข รางวัลจากโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรัก

กิจกรรมบริจาคอาหารสุนัข รางวัลจากโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรัก

ตัวแทนหมอหมาใจหล่อส่งต่อมอบความรักให้หมาจร season4 ร่วมกับ ตัวแทนสโมสรนิสิตของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งเป็น 1 ในสถาบันทั้ง 12 สถาบันใน...
  • Admin WTU Website
อบรมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

อบรมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ....
  • Admin WTU Website
โครงการ อบรมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงการ อบรมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่องหลักการพิจารณาจริธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร...
  • Admin WTU Website