กิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
โครงการค่ายสัตวแพทย์อาสา (VET CAMP) ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการค่ายสัตวแพทย์อาสา (VET CAMP) ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการค่ายสัตวแพทย์อาสา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี    ...
  • Admin WTU Website
โครงการหนึ่งวันกับการเป็นสัตวแพทย์ (ONE DAY WITH VET)

โครงการหนึ่งวันกับการเป็นสัตวแพทย์ (ONE DAY WITH VET)

โครงการหนึ่งวันกับการเป็นสัตวแพทย์ (ONE DAY WITH VET) ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น             ...
  • Admin WTU Website
โครงการสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยและทำบุญหอพัก

โครงการสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยและทำบุญหอพัก

คณาจารย์และนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยและทำบุญหอพัก ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ อาคารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั...
  • Admin WTU Website
โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง How to become a marine veterinarian ?

โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง How to become a marine veterinarian ?

โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง How to become a marine veterinarian ? โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ น.สพ.ธนพรรณ ชมชื่น นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการป...
  • Admin WTU Website