กิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 12

คณาจารย์คณะสัตวแพทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม...
  • Admin WTU Website
โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยร่วมด้วยกับสำนักอธิการบดีและสำนักวิชาการ ผ่านทางระบบออนไ...
  • Admin WTU Website
โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเภสัชศาสตร์ จัดในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 - 17.00 น.      ...
  • Admin WTU Website
โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น.  ...
  • Admin WTU Website