กิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2565

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการฯ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565...
  • Admin WTU Website
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการฯ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.25...
  • Admin WTU Website
โครงการสัตวแพทย์ให้ความรู้สู่ชุมชน

โครงการสัตวแพทย์ให้ความรู้สู่ชุมชน

สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการสัตวแพทย์ให้ความรู้สู่ชุมชน หัวข้อหนอนน้อยคอยรัก ณ โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่​ 17 กรกฏาคม ...
  • Admin WTU Website
โครงการปัจฉิมนิเทศน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเภสัช มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวัน...
  • Admin WTU Website