รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2563 ร่วมกับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมทั้งร่วมบริจาคโลหิต