รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ สานสัมพันธ์น้องพี่คณะสาธารณสุขศาสตร์ (พิธีเทียน) วัน เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น