รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับเกียรติจาก คุณรวิภา อุสาหะนันท์ (ครูเจน) มาอบรมให้ความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) เพื่อให้สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ และการทำงาน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งนิสิตให้ความสนใจและได้รับความรู้เป็นอย่างมาก