รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

วันมหิดล ปี 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมงานวันมหิดล ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
คณาจารย์ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ วางพวงมาลา ในวันมหิดล ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”