กิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

RSS
นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดินทางศึกษา-ดูงาน จังหวัดชลบุรี-พัทยา วันที่ 6-8 มีนาคม 2565

นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดินทางศึกษา-ดูงาน จังหวัดชลบุรี-พัทยา วันที่ 6-8 มีนาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 (1) กรุงเทพฯ – ชลบุรี – บางแสน – พัทยา 06.30 น. พร้อมกันที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศูนย์วัชรพล, กรุงเทพฯผู้เดินทางปฏิบัติ...
พิธีมอบรางวัล ครุฑสุบรรณกาย  บุคคลต้นแบบความดีและความสำเร็จแห่งปี

พิธีมอบรางวัล ครุฑสุบรรณกาย บุคคลต้นแบบความดีและความสำเร็จแห่งปี

ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดีและท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัล ท่านคณบดี ขอสาขาปูชนียบุคคลดีเด่นให้ท่านเพราะท่านเป็นครูที่ใช้จิตวิญญานในกาเรียนก...