กิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

RSS
กิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับเพื่อนใหม่นิสิตระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับเพื่อนใหม่นิสิตระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📢📢 ถึง นิสิตระดับปริญญาเอก ทุกท่าน ☘️ตามที่ได้รับมอบหมายประสานรุ่นพี่นิสิตปริญญาเอก☘️📅ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับเพื่อนใหม่นิสิตระดับปริญญาเอ...
  • Admin WTU Website
การเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2565

การเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 
  • Admin WTU Website
นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดินทางศึกษา-ดูงาน จังหวัดชลบุรี-พัทยา วันที่ 6-8 มีนาคม 2565

นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดินทางศึกษา-ดูงาน จังหวัดชลบุรี-พัทยา วันที่ 6-8 มีนาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 (1) กรุงเทพฯ – ชลบุรี – บางแสน – พัทยา 06.30 น. พร้อมกันที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศูนย์วัชรพล, กรุงเทพฯผู้เดินทางปฏิบัติ...
พิธีมอบรางวัล ครุฑสุบรรณกาย  บุคคลต้นแบบความดีและความสำเร็จแห่งปี

พิธีมอบรางวัล ครุฑสุบรรณกาย บุคคลต้นแบบความดีและความสำเร็จแห่งปี

ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดีและท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัล ท่านคณบดี ขอสาขาปูชนียบุคคลดีเด่นให้ท่านเพราะท่านเป็นครูที่ใช้จิตวิญญานในกาเรียนก...