โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพและมอบเสื้อกาวน์นิสิตเทคนิคการแพทย์

RSS
  • โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพและมอบเสื้อกาวน์นิสิตเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยลัยเวสเทิร์น

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website