ขั้นตอนการปฎิบัติงานในคลินิกทันตกรรม(การเรียนการสอน) ของนิสิตทันตแพทย์และการเตรียมตัวของผู้ป่วย

RSS
ขั้นตอนการปฎิบัติงานในคลินิกทันตกรรม(การเรียนการสอน) ของนิสิตทันตแพทย์และการเตรียมตัวของผู้ป่วย

ขั้นตอนการปฎิบัติงานในคลินิกทันตกรรม(การเรียนการสอน) ของนิสิตทันตแพทย์

  1. ให้นิสิตและผู้ป่วยทำการลงทะเบียนเพื่อคัดกรองสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการของคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ที่ https://forms.gle/vTSAxQ2SSsjhw2vp9 (การลงทะเบียนต้องลงก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันทำการ และผู้ลงทะเจะได้รับการยืนยันการเข้ารับบริการผ่านช่องทางอีเมล์ที่แจ้งไว้
  2. จองยูนิต โดยสามารถจองผ่านหน้าเว็บไซต์ คลิก โดยทำตามขั้นตอนตามคำแนะนำนี้ ดูคำแนะนำการจองยูนิต
  3. กรอกรายละเอียดและกดบันทึก
  4. รอรับอีเมล์การยืนยัน แจ้งสถานะ ทุกวันเวลา 16:00 น. หากไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันกรุณาติดต่อผู้ช่วยทันตแพทย์ประจำภาคหรือที่ LIne Official คณะ แพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพิ่มเพื่อน

 

การเตรียมตัวของผู้ป่วย

   1. ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์การเข้ารับบริการคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ลงทะเบียนคลิก (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ)
   2. รอรับการยืนยันการแจ้งผลการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ผลการยืนยันจะส่งไปยังอีเมลล์ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ รอรับอีเมล์การยืนยัน แจ้งสถานะ ทุกวันเวลา 16:00 น.)

 

แนวปฏิบัติของคนไข้ที่จะเข้ามาใช้บริการในคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 • คนไข้ต้องได้รับการตรวจ RT-PCR หรือ AT (Professional use) For COVID-19 และมีผลเป็นลบ (Not detected) โดยมีใบรับรองการตรวจที่ออกโดยแพทย์หรือนักเทคนิคการแพทย์ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
 • คนไข้ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าบนระบบออนไลน์ของคลินิก อย่างน้อย 3 วัน ก่อนที่จะเข้ารับบริการ และได้รับการยืนยันการรับการนัดหมายจากคลินิก ซึ่งจะยืนยันการนัดหมายอย่างน้อยล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนวันให้บริการ หรือในกรณีที่เป็นคนไข้ฉุกเฉินเท่านั้น
 • หากทางคลินิกได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงของการติดเชื้อ โควิด-19 ว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ทางคลินิกขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการแก่คนไข้

   

  ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการดำเนินการของบุคลากรและนิสิตคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

   

  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ที่ LINE OFFICIAL 

  เพิ่มเพื่อน

  โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad