“ทันตแพทยศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

RSS
“ทันตแพทยศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

ทันตแพทยศาสตร์ เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?

 

  1. ทันตแพทย์ในโรงพยาบาล อนามัย หรือ คลินิกทั้งของรัฐและเอกชน

ทันตแพทย์มีเวลาเข้างานและเลิกงานเหมือนกับงานราชการ ไม่ค่อยมีการทำงานล่วงเวลา ลักษณะการทำงานขึ้นอยู่กับคนไข้ที่เข้ามาทำการรักษา และให้คำแนะนำในเรื่องสุขภาพช่องปากกับคนไข้ งานทันตแพทย์ในโรงพยาบาลจะเจอคนไข้เยอะกว่าคลินิก

 

  1. อาจารย์สอนและวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร์

สอนนักศึกษาทันตแพทย์ให้จบมาเป็นทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ แต่การจะมาเป็นอาจารย์สอนได้ต้องจบอย่างน้อยปริญญาโท และต้องทำวิจัยด้วย

 

  1. จำหน่ายเครื่องมือทันตแพทย์

ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องมือทันตแพทย์ และมีหน้าที่ออกไปพบลูกค้า ให้ข้อมูลที่ตัวเองดูแลกับทันตแพทย์ผู้ใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์

 

  1. ทำงานด้านวิจัยในปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและโรคในช่องปาก

ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับโรคและสุขภาพช่องปาก ศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในประเด็นที่ศึกษา ทำการทดสอบ ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ ให้งอกงามเป็นองค์ความรู้ใหม่

 

  1. ประกอบอาชีพอิสระในการตั้งคลินิกรักษาหรือโรงพยาบาลเอกชน

ถ้าใช้ทุนหมดแล้วสามารถเปิดคลินิกอิสระหรือทำงานในโรงพยาบาลเอกชนได้

 

อัตราเงินเดือนของทันตแพทย์

 

       ทันตแพทย์จะมีรายได้อยู่หลายช่องทางรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 40,000 – 80,000 บาทหรือมากกว่าเมื่อเรียนต่อเฉพาะทาง

ฐานเงินเดือน ประมาณ 18,000 บาท ในโรงพยาบาลรัฐ

ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงในถิ่นทุรกันดาร เริ่มที่ 10,000 – 20,000 บาท หากประจำในพื้นที่ที่ทุรกันดารมากก็จะได้ค่าเบี้ยเลี้ยงมากขึ้น

ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ  10,000 บาท สำหรับหมอฟันที่ไม่ทำคลินิกเอกชนระหว่างที่ใช้ทุน แต่ถ้าหมอทำคลินิกก็จะไม่ได้ส่วนนี้

ค่าตอบแทนหากทำคลินิก คิดเป็น 50% ของการรักษา

*ยอดรายได้ต่าง ๆ เป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบโครงสร้างแต่ละองค์กร

 

ขายเครื่องมือทันตแพทย์

เงินเดือนทั่วไปนะ 15,000 – 25,000 บาท

สามารถเบิกค่าน้ำมันได้ทั้งหมด

ค่าคอมมิชชันประมาณ 100,000 – 200,000 บาท ( ตามยอดขาย มีทั้งรายบุคคล เป็นทีม)

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad