พิธีมอบเสื้อกาวน์ 2564

RSS
พิธีมอบเสื้อกาวน์ 2564

เนื่องในวาระที่นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จะเริ่มฝึกทักษะการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม

ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ขึ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อให้นิสิตใช้ในการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม

ในการนี้ยังได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมงานเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของนิสิตและเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จอีกขั้นของนิสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website