“นิติศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

RSS
“นิติศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

นิติศาสตร์ เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?

 

 1. ทนายความ

ทำงานเกี่ยวกับกฎหมาย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินคดี แนะนำขั้นตอนในการดำเนินคดี การเรียกร้องค่าเสียหาย และการปกป้องสิทธิตามกฎหมาย ว่าความแก้ต่างคดีให้กับลูกความในชั้นศาล และถามคำถามพยานระหว่างการพิจารณาคดี

 

 1. อัยการ

รวบรวมสำนวนคดีจากเจ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจ แล้วมาดำเนินการสั่งฟ้อง อัยการเป็นทนายฝ่ายโจทก์ในการดำเนินคดีฟ้องเอาผิดจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีนั้น ๆ โดยอำนาจหน้าที่ของอัยการก็จะแตกต่างไปตามรูปคดีและในแต่ละประเทศด้วย

 

 1. ผู้พิพากษา

ผู้ควบคุมการดำเนินคดีในชั้นศาล มีอำนาจในการตัดสินพิพากษาคดี และเป็นผู้รับคำฟ้องร้องจากอัยการหรือทนายฝ่ายโจทก์ในการฟ้องร้อง รวมถึงกำหนดวงเงินในการประกันตัวสำหรับจำเลยหรือผู้ต้องหาด้วย อำนาจของผู้พิพากษาในการตัดสินคดีจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

 1. ตำรวจ

ทำหน้าที่ดูแลปกป้องประชาชนและบ้านเมืองให้สงบสุข คอยตรวจตราความเรียบร้อย จับกุมคนที่กระทำผิดกฎหมาย

 

 1. นิติกร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายประจำท้องถิ่น มีหน้าที่หลากหลาย เช่น ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับผู้บังคับบัญชา ทำสำนวนสอบสวน การดำเนินคดีอาญา แพ่ง คดีปกครอง การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย

 

อัตราเงินเดือนของนิติศาสตร์

 

 1. ทนายความ เงินเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 - 100,000 บาท

 

 1. อัยการ เงินดือนและเงินประจำตำแหน่งรวม ต่ำสุด 35,000 บาท สูงสุด 131,920 บาท

 

 1. ผู้พิพากษาเริ่มตั้งแต่ 17,560-125,590 บาท

 

 1. ตำรวจ สายอำนวยการ สอบติด ติดยศ “สิบตำรวจตรี” (ป.1 ขั้น 5) 8,610 บาท จบมาทำงาน ฐานเงินเดือน + ค่าครองชีพ 8,610 + 2,000 รวม 10,610 บาท สายปราบปราม ระหว่างเป็น นสต. (1 ปี 6 เดือน) 3,070 บาท จบมาติดยศ “สิบตำรวจตรี” (ป.1 ขั้น 16) 10,760 บาท จบมาทำงาน ฐานเงินเดือน + ค่าครองชีพ + เงินประจำตำแหน่งสาย ป. 10,760 + 2,000 + 3,000 รวม 15,760 บาท นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน ระหว่างเป็นนักเรียนอบรม 4,870 บาท ติดยศ “ร้อยตำรวจตรี” (ส.1 ขั้น 5) 15,920 บาท จบมาทำงาน ฐานเงินเดือน + เงินประจำตำแหน่ง รองสารวัตร 15,920 + 12,000 รวม 27,920 บาท

 

 1. นิติกร ตำแหน่งนิติกร : อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน

โพสต์ก่อนหน้า

 • Parida Ouamsaoad