รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัทในเครือ CNR กรุ๊ป

     เนื่องด้วยบริษัทในเครือ ซีเอ็นอาร์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และจัดวางระบบบัญชี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางบัญชี-การเงิน และกฏหมาย ให้แก่บริษัททั่วไป อันประกอบไปด้วยบริษัทในเครือ ดังต่อไปนี้
    - บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
    - บริษัท ซีเอซี ออดิท จำกัด
    - บริษัทเอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานฟอร์เมชั่นส์ จำกัด