รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๑

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

 รับสมัครตั้งแต่วันที่๙ พ.ย.- ๒๗ ธ.ค. ๖๐

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://scholar.ocsc.go.th