รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการพร้อมฝึกประสบการณ์ Singhabizcourse

 นิสิตท่านใดที่สนใจพร้อมฝึกประสบการณ์ โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปี3-4 เวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดสาขาวิชา สนใจดูรายเอียต
http://singhabizcourse.com/2018/