รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการ "พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และ ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน"

โครงการ "พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และ ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน"

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://eservice.fap.or.th/accounttraining/courseDetail.php?Code=CSO18070041