รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ขอเชิญชวนผู้ประกอบและนักวิจัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ ครั้งที่ 2

ศูนย์นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชวนผู้ประกอบและนักวิจัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2561

ณ ไม้แก้ว ดำเนิน รีสอร์ท

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ฟรี!!! (รับสมัครจำนวนจำกัด)

โดยสามารถลงทะเบียนตามลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/P5jyQuNtyyLGMJXv1  

เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ, Character Education, การจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทาง Service Learning /Active Learning /

Community Service /Socially-Engaged Academics การบริการวิชาการ การวิจัย ผ่านกระบวนการทำงานอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคม พร้อมพูดคุยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและ

องค์กรอาสาสมัครในประเทศเกาหลีใต้ รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

1. รายละเอียดโครงการ

2. กำหนดการ