รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

เข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3

รายละเอียด PDF

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.u-powerdigitalchallenge.com/


สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3 ดังนี้


  1.สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์  U Power Digital Idea Challenge


  2.สมัครผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่
 
   

 Ratthapong@absolutealliances.com

หมดเขตส่งใบสมัคร 30 ตุลาคม 2561