รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา ปริญญาตรีจบใหม่ ประจำปี 2562


กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา ปริญญาตรีจบใหม่ ประจำปี 2562

รายละเอียดการสมัครงาน

ผู้สนใจสมารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ตามช่องทางต่างๆ ทั้งการมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งจดหมาย, ส่ง Email
     1.สมัครด้วยตยเอง ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ทุกวันในเวลาทำการ
     2. จดหมายสมัครงาน ระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แนบรูปถ่าย หลักฐาน มาที่ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ส่วนการสรรหา วานิชเพลซ
         เลขที่ 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (หัวมุมถนนวิทยุ) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
     3. Email  recruri@laemthong.com
ค้นหาเกี่ยวกับบริษัทฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.laemthong.com/career-th/
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ โทร 0 2252 3777, 0 2255 0255 ต่อ 920, 921 FAX 0 255 8694

Section