รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การบริหารงานหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 10

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การบริหารงานหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 10
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพ