รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

ชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021
จัดระหว่างที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4
โรงเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ