รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

คณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเภสัชศาสตร์