รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

พิธีประทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้กำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทาน ปริญญาบัตร ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.l สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้   https://photos.google.com