รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

จัดระหว่างที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4

โรงเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ