รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

สำนักงาน ก.พ. เปิดสมัครสอบเพื่อความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดสมัครสอบเพื่อความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

 ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://job2.ocsc.go.th