ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2566

RSS
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ ร่วมศึกษาดูงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ Fujisan World Heritage Center เมืองคาวากุจิโกะ จังหวัดยามานาชิ ที่ Metropolitan Area Outer Water Discharge Chanel เมืองคาสุคาเบะ จังหวัดไซตามะ และที่ The Disaster Prevention Experience-Learning Facility (Sona Area Tokyo) เมืองโคโต จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 25 กุมภาพันธ์ 2566

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website