รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพนิสิต ปี 3

คณบดี คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิต เป็นตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพในงานสวดภิธรรมศพ น.ส.ลัดดาวรรณ ชัยนามล ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของชัยนามลเป็นอย่างยิ่งกับการจากไปของ น.ส.ลัดดาวรรณในครั้งนี้