รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

รพ.ต่างๆ และธนาคาร เข้ามาประชาสัมพันธ์ และให้ทุนนิสิตชั้นปีที่ 4 วันที่ 26 มี.ค.61

รพ.กล้วยน้ำไทย รพ.วิภารามปากเกร็ด ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสิน เข้ามาประชาสัมพันธ์ และให้ทุนนิสิตชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61