รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

เชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ เรื่อง ”เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลคลื่นหัวใจ

สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 19 มกราคม 2561
เชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ เรื่อง ”เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลคลื่นหัวใจ (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing) รุ่นที่ 13