รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พว.สุพรรณิการ์ แก่นยะกูล

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พว.สุพรรณิการ์ แก่นยะกูล ปัจจุบันตำแหน่งหัวหน้าแผนก W4A ได้รับเกียรติบัตร และรางวัลพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์