รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พว.พงศ์ดนัย วรรณสาร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พว.พงศ์ดนัย วรรณสาร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พยาบาลปฏิับัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล วันที่ 17 ต.ค.2560