รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี เข้าร่วมงาน “วันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี เข้าร่วมงาน “วันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช” วันที่ 20 ม.ค.61 ณ.อนุสาวรีย์เจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี และ ได้มอบทุนการศึกษา 5,000 บ. แก่บุคลากรของ รพ.เจ้าพระยายมราช ประจำปี 2560