รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

รองอธิการบดีนำทีมจากวัชรพล มาติวเข้มให้ที่คณะพยาบาลกาญจนบุรี ก่อนสภามาตรวจ

รองอธิการบดีนำทีมจากวัชรพล มาติวเข้มให้ที่คณะพยาบาลกาญจนบุรี วันที่ 9 มี.ค.61 ก่อนสภาจะมาตรวจเพื่อรับรองสถาบัน ในวันที่ 12-13 มี.ค.61