รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณบดี คณาจารย์ และนิสิตพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรีเข้าร่วมงานพิธีอุปสมบท วันที่ 1 เม.ย.2561

คณบดี คณาจารย์ และนิสิตพยาบาลกาญจนบุรีเข้าร่วมงานพิธีอุปสมบท นายแสงชัย พลายชุมพล บุตรของอาจารย์วราพร พลายชุมพล อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี ในวันที่ 1 เม.ย.2561 ณ วัดธัญญวารี(วัดหนองนาคำ) ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี