รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณบดี และคณาจารย์กาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบุตรชาย อ.อัมพร สัจจวีรวรรณ วันที่ 4 มิ.ย.2561

คณบดี และคณาจารย์กาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณวยุษฎิ์ สัจจวีรวรรณ บุตรชาย อ.อัมพร สัจจวีรวรรณ ณ วัดบางไผ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี วันที่ 4 มิ.ย.2561