รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการ "การตรวจไขมันในเลือด และภาวะโลหิตจาง" ณ วัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

#วันที่24ตุลาคม2561 ▶️คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการ "การตรวจไขมันในเลือด และภาวะโลหิตจาง" ณ วัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ? ✅กิจกรรมภายในงาน✅ - การประเมินสุขภาพเบื้องต้น - ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ - ให้ความรู้เรื่องยาในชีวิตประจำวัน - ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน