“พยาบาลศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

RSS
“พยาบาลศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

พยาบาลศาสตร์ เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?

 

 1. โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน

ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประเมินและวิเคราะห์อาการเบื้องต้น ให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติคนไข้ ในส่วนของพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนจะเจอคนไข้น้อยกว่าโรงพยาบาลรัฐ

 

 1. พยาบาลเฉพาะทาง

จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสาขา เช่น พยาบาลห้องผ่าตัด ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการผ่าตัด คอยช่วยเหลือแพทย์ที่ทำการผ่าตัด เป็นต้น

 

 1. พยาบาลบริษัทประกันภัย

บริษัทประกันจะรับพยาบาลเพื่อเป็นผู้อนุมัติการเคลมเงินประกัน ต้องมีความรู้ทั้งเรื่องโรคและเรื่องระบบของประกัน โดยจะคอยเป็นตัวกลางระหว่างโรงพยาบาล คนไข้ และบริษัทประกัน

 

 1. ตัวแทนบริษัทยา อุปกรณ์การแพทย์

นอกจากแพทย์แล้ว พยาบาลก็สามารถมาขายอุปกรณ์การแพทย์หรือยาได้เหมือนกัน

 

 1. พยาบาลประจำคลินิกเสริมความงาม

พยาบาลเองก็สามารถทำงานที่คลินิกเสริมความงามได้ ทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคลินิก

 

 1. พยาบาลอิสระ

สามารถทำงานดูแลคนไข้ตามบ้าน ดูแลผู้สูงอายุตามบ้านพักคนชรา หรือดูแลเด็กเล็ก ๆ ที่ศูนย์รับฝากเลี้ยง

 

 1. แอร์โฮสเตส

พยาบาลก็สามารถเป็นแอร์โฮสเตสได้เหมือนกัน และบางสายการบินอาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพราะพยาบาลผ่านการเรียนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลมาแล้ว

 

อัตราเงินเดือนพยาบาลศาสตร์

 

พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาล

 • เงินเดือนสัญญาลูกจ้างชั่วคราว 13,000 – 15,000 บาท
 • ค่าเวร 240 บาทต่อเวร (1 เดือนอาจได้ประมาณ 2,000 – 3,000บาท)
 • ค่า OT เวรละ 600 – 700 บาท
 • ค่าใบประกอบการตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 1,000 – 1,500 บาท
 • เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สำหรับโรงพยาบาลที่ทุรกันดาร ยิ่งไกลหรือติดชายแดนก็จะได้เงินส่วนนี้มากขึ้น)
 • 1 – 3 ปี 2,200 บาท
 • 3 – 10 ปี 2,800 บาท
 • มากกว่า 10 ปี 3,000 บาท

 

พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน

 • เงินเดือนเริ่มต้น 17,000 – 21,000 บาท
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท
 • ค่าเวร 200 – 300 บาทต่อเวร
 • ค่า OT 10,000 – 20,000 บาท ต่อเดือน

 

แอร์โฮสเตส

 • ฐานเงินเดือน 13,000-40,000 บาท
 • ค่าชั่วโมงบิน 20,000-40,000 บาท
 • ค่าแลนด์บินคิดเป็นต่อเที่ยวบิน 3,000-10,000 บาท
 • ค่ารถ 6,000-15,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการพำนัก 5,000 บาท
 • ค่าเบี้ยขยัน 5,000-8,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่น 700-2,500 บาท

 

พยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,600-36,000 บาท

 

ผู้แทนยา เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาทขึ้นไป แต่ถ้ารวมคอมมิชชันด้วยก็มีโอกาสสูงถึงหลักแสนบาท

 

พยาบาลคลินิกเสริมความงาม เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 บาทขึ้นไป

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

 • Parida Ouamsaoad