รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

กิจกรรมงาน Good Bye Senior

เมื่อวัน 12 มิถุนายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Good Bye Senior นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และได้รับเกียรติจ่ากท่านคณบดี คณะพยาบาลศษสตร์ อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการเปิดตัวนิสิตชั้นปีที่ 4 ด้วยชุดเจ้าหญิง/เจ้าชาย และมีการแสดงจากน้องๆ นิสิตปี 1 พร้อมทั้งรับชมมินิคอนเสิร์ต บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและความสุขสนุกสนาน