รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

พิธีมอบแถบหมวกและเข็มวิทยฐานะ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดพิธีมอบแถบหมวกและเข็มวิทยฐานะ แก่นิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีเป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มวิทยฐานะในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ น้ำตาแห่งความสุขของผู้ปกครอง อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน