รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ปี 1

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 โดยมีท่านคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนิสิตเข้าร่วมทุกชั้นปี โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและการสร้างขวัญกำลังแก่นิสิตใหม่