รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

กิจกรรม Freshy Night คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม Freshy Night โดยมีการประกวดดาว เดือน และมิสเอนเตอร์เทน ของคณะ ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นระหว่าง พี่ น้อง ชาวคณะพยาบาลศาสตร์