รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีรับหมวกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีรับหมวกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 โดยมีการจัดพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ โดยมีนิสิตรุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน ภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ปลื้มปิติ ของบุคคลที่มาร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกในครั้งนี้