รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และได้ส่งนิสิตเข้าประกวดนางนพมาศและสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของการประกวดกระทง ในครั้งนี้